دعاهای قرآنی

دعابرای برادر سوره اعراف آیه151 پروردگارامن وبرادرم رابیامرز،ومارادررحمت خود داخل فرما،وتومهربان ترین مهربانانی0 دعا برای فرزندگان ونوادگان سوره صافات آیه100 پروردگاراپسرم ازخاندان من است ،ووعده ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 10 بازدید

دعاهای قرآنی

دعا برای همسر سوره فرقان آیه 74 پروردگاراازهمسران وفرزندانمان مایه روشنی چشم ماقرارده،ومارابرای پرهیزکاران پیشوا گردان دعا برای پدرومادر سوره نورآیه 28 پروردگارامن وپدرومادرم را ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 13 بازدید

دعاهای قرآنی

سوره زمرآیه74 حمد وستایش مخصوص خداوندی است که به وعده خویش درباره ما وفاکردوزمین (بهشت)رامیراث ماقراردادکه هرجارابخواهیم منزلگاه خودقراردهیم،چه نیکوست پاداش ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 9 بازدید

دعاهای قرآنی

تفویض سوره غافرآیه 44 من کارخودرابه خدا واگذارمیکنم که خداوند نسبت به بندگانش بیناست حمد الهی سوره فاطر آیات 34-35                                                                                                                       حمد وستایش برای خداوندی ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 23 بازدید
آبان 90
4 پست
مهر 90
1 پست
شهریور 90
1 پست
مرداد 90
36 پست
تیر 90
31 پست
خرداد 90
39 پست
بهمن 89
26 پست
مرداد 89
16 پست
خرداد 89
9 پست
حقیقت
1 پست
مصلحت
2 پست
اعتقاد
1 پست
عقده
1 پست
سعادت
4 پست
آشتی
2 پست
نیکی
1 پست
عشق
3 پست
آزاد
3 پست
خوشبختی
1 پست
جوان
2 پست
غیبت
2 پست
گردن
1 پست
آبرو
1 پست
آباد
1 پست
نماز
3 پست
مکه
1 پست
حرم
1 پست
ثمرات
1 پست
علی
1 پست
عدالت
1 پست
مسلمانان
2 پست
تسلیت
4 پست
عمو
1 پست
مادر
3 پست
پدر
2 پست
مئومنان
1 پست
حکومت
1 پست
شریک
1 پست
سرپرست
2 پست
نعمتها
1 پست
ابراهیم
1 پست
جاودان
1 پست
اسحق
1 پست
اسماعیل
1 پست
نعمت
2 پست
فضل
1 پست
کفایت
1 پست
قوت
1 پست
توکل
1 پست
معبود
2 پست
فرجام
1 پست
توفیق
1 پست
روزحساب
1 پست
بیامرز
1 پست
تحمل
1 پست
چشم_پوشی
1 پست
مواخذه
1 پست
طقت
1 پست
مجازات
1 پست
گمراه
1 پست
هلاک
1 پست
مستحف
1 پست
اسلام
1 پست
عالمیان
1 پست
منزه
2 پست
ستمکاران
1 پست
زنان
1 پست
رحم
1 پست
مردان
2 پست
حکیم
1 پست
استمداد
1 پست
داوری
1 پست
یاری
1 پست
تسبیح
1 پست
مسخر
1 پست
فرزندان
1 پست
پیشوایان
1 پست
صداقت
1 پست
مولا
1 پست
طغیانگر
1 پست
یادخدا
1 پست
نیکان
1 پست
صلحان
1 پست
آمرزنده
1 پست
آگاهی
1 پست
پناه
2 پست
صالحین
1 پست
جن
2 پست
انس
1 پست
بخشایشگر
1 پست
حسود
1 پست
افسون
1 پست
شر
1 پست
امنیت
1 پست
وسوسه
1 پست
امن
1 پست
شیاطین
1 پست
آرزو
1 پست
سخت
1 پست
آسان
1 پست
قرآن
3 پست
رمضان
2 پست
نفس
2 پست
توبه
1 پست
بهارقرآن
1 پست
ثروت
1 پست
عقاب
2 پست
بصیرت
1 پست
فنا
2 پست
بیابان
1 پست
عالم
2 پست
بخت
1 پست
گول
1 پست
یاسدیق
1 پست
کورپه
1 پست
آنالار
1 پست
سیگار
1 پست
ریه
1 پست
حقوق_بشر
1 پست
انصاف
1 پست
گرسنگی
1 پست
قحطی
1 پست
انتظار
1 پست
پرواز
1 پست
غنچه
1 پست
شبنم
1 پست
زندان
2 پست
چوپان
1 پست
گرسنه
1 پست
محبت
4 پست
محنت
1 پست
دشت
1 پست
کشت
1 پست
آلاله
1 پست
درد
2 پست
درمان
1 پست
دکتر
1 پست
دوا
1 پست
درآمد
1 پست
سناتور
1 پست
سنا
1 پست
نطق
1 پست
خدایا
2 پست
مهربان
1 پست
اراده
2 پست
رئوف
1 پست
مسیح
1 پست
عمل
2 پست
دستورات
1 پست
مطابقت
1 پست
مجلس
1 پست
وکیل
1 پست
نیرنگ
1 پست
ظالم
1 پست
انتقام
1 پست
ستم
2 پست
زور
1 پست
شما
1 پست
بنظر
1 پست
عکس
2 پست
دیدنی
1 پست
کودکستان
1 پست
مهدی
2 پست
امام
1 پست
مبارک
3 پست
عدل
1 پست
اسناد
1 پست
فساد
1 پست
تهمت
1 پست
غرض
1 پست
دل
3 پست
خنجر
1 پست
دیده
1 پست
جهان
1 پست
نامه
1 پست
فراخی
1 پست
ننگت
1 پست
جوانان
2 پست
علی_اکبر
1 پست
شعار
1 پست
جدال
1 پست
افعال
1 پست
رجال
1 پست
قند
1 پست
انتحار
1 پست
فشارخون
1 پست
ساواک
1 پست
منجلاب
1 پست
مادرزن
1 پست
مالیاتی
1 پست
میلاد
2 پست
شهید
2 پست
کربلا
1 پست
جانباز
1 پست
ایثارگر
1 پست
آزاده
1 پست
حسین
1 پست
انسانها
2 پست
کارگر
1 پست
اعتدال
1 پست
افراط
1 پست
تحمیا
1 پست
اضطراب
2 پست
معده
2 پست
ایاب
1 پست
ذهاب
1 پست
مغز
1 پست
شکم
1 پست
نفخ
1 پست
شیطان
1 پست
سفره
1 پست
دام
1 پست
سور
1 پست
مرگ
1 پست
عذاب
1 پست
پرخوری
1 پست
زودرس
1 پست
جشن
1 پست
شیراز
1 پست
هنرمندان
1 پست
قلابی
1 پست
کریم
2 پست
صبور
1 پست
حلیم
1 پست
غفور
1 پست
قبر
1 پست
بهار
2 پست
گلگشت
1 پست
صحرا
1 پست
جان
1 پست
دوری
1 پست
دلبر
1 پست
تمنا
1 پست
خار
1 پست
سرایت
1 پست
عزیزا
1 پست
مژگانم
1 پست
دلا
1 پست
مطیع
2 پست
سبحانی
1 پست
ملایک
1 پست
شاد
1 پست
رحمت
2 پست
مبعث
1 پست
عطوفت
1 پست
تولد
1 پست
محمد
1 پست
پهلوان
1 پست
هوشیار
1 پست
زرنگ
1 پست
درس_خوان
1 پست
سفید
2 پست
بور
1 پست
خوش_زبان
1 پست
سخن_چینی
1 پست
عیب_جوئی
1 پست
هرزهزبان
1 پست
اندیشه
2 پست
کودک
1 پست
زبان_دل
1 پست
بدگمانی
1 پست
سوءظن
1 پست
بدگوئی
1 پست
یتیم
2 پست
گوهر
1 پست
خون_دل
1 پست
اشگ_دل
1 پست
دروغ
1 پست
ایمان
3 پست
خیانت
1 پست
معامله
1 پست
رجب
1 پست
حلول
1 پست
رهبر
1 پست
رحلت
1 پست
عیب
1 پست
چاپلوسی
1 پست
کتکلق
1 پست
خجالت
2 پست
واقعا
1 پست
خطر
1 پست
بشریت
1 پست
عبرت
3 پست
مکتب
1 پست
حسرت
1 پست
آه
2 پست
شوق
1 پست
گلگون
1 پست
گذشتگان
2 پست
خطرناک
2 پست
دلفریب
1 پست
آیندگان
1 پست
حساب
1 پست
مشقت
1 پست
سیاست
1 پست
خشم
1 پست
اعصاب
1 پست
حلم
1 پست
عادل
1 پست
شریف
1 پست
شهدا
1 پست
بی_توقع
2 پست
مقام
2 پست
وطن
1 پست
ناموس
1 پست
خرد
2 پست
شتاب
1 پست
خوی
1 پست
پشیمانی
1 پست
فنجان
2 پست
تفاهم
1 پست
فیل
2 پست
فقر
1 پست
سواری
1 پست
غنا
1 پست
تنبلی
1 پست
سستی
1 پست
کسالت
1 پست
کاهلی
1 پست
زندگی
1 پست
خانه
1 پست
خیال
2 پست
شامگاه
1 پست
شراب
1 پست
خواری
1 پست
عاشقان
1 پست
پست
1 پست
دعواها
1 پست
دین
2 پست
مقدس
1 پست
مریض
1 پست
عیادت
1 پست
فوتبال
1 پست
بیماری
1 پست
قهرمان
1 پست
بستر
1 پست
امید
1 پست
آینده
2 پست
درخشان
1 پست
هند
1 پست
موش
1 پست
معبد
1 پست
دوران
1 پست
دوستا
1 پست
روزگاری
1 پست
سعدی
1 پست
شکسپیر
1 پست
علی(ع)
1 پست
محمد(ص)
1 پست
غیرت
1 پست
همت
1 پست
سخت_کوشی
1 پست
صاحب
1 پست
روزجزا
1 پست
منتقم
1 پست
جبار
1 پست
قهار
1 پست
رحیم
1 پست
خداوند
1 پست
قدرت
2 پست
بینا
1 پست
شنوا
1 پست
دانا
1 پست
توانا
2 پست
آزادی
1 پست
ظلم
2 پست
استبداد
1 پست
سپاس
1 پست
شکر
1 پست
بودا
1 پست
حیات
1 پست
خدا
4 پست
حقوق
1 پست
شایسته
1 پست
میزبان
1 پست
مهمان
1 پست
پاداش
1 پست
طعام
1 پست
تاریک
1 پست
لامارتین
1 پست
بهشت
1 پست
راستی
1 پست
کج
1 پست
طوبا
1 پست
قفس
1 پست
اطلس
1 پست
مسکین
2 پست
ابرو
1 پست
سخن
1 پست
وصله
1 پست
جامه
1 پست
سیاه
1 پست
کوهها
2 پست
برف
1 پست
باران
1 پست
عقل
1 پست
گیاهان
1 پست
هدایت
1 پست
حیرانی
1 پست
نهرها
1 پست
چاری
1 پست
اسمان
1 پست
نظم
1 پست
خلقت_شتر
1 پست
استکام
1 پست
دردمند
1 پست
شهیدان
1 پست
زمانه
1 پست
تماشا
1 پست
بی_مهری
1 پست
موسیقی
1 پست
آب
1 پست
دلنواز
1 پست
ب
1 پست
دهقان
1 پست
زحمتکش
1 پست
عماد
1 پست
نگهبان
1 پست
آسایش
1 پست
حرکت
1 پست
ساکن
1 پست
چامد
1 پست
تندسیر
1 پست
استوار
1 پست
ز
1 پست
گل
3 پست
عبث
1 پست
مرغ
1 پست
گلشن
1 پست
تفکر
1 پست
گروندگان
1 پست
کافر
1 پست
پروردگار
1 پست
خلق
1 پست
سیر
1 پست
ایجاد
1 پست
جاهل
2 پست
شاعران
1 پست
حیرت
1 پست
اطاعت
2 پست
رسول
1 پست
جهانیان
1 پست
یادآوری
1 پست
احوال
1 پست
مال
1 پست
تجربه
1 پست
بهداشت
1 پست
کاخ_نشین
1 پست
کوخ_نشین
1 پست
ایرانی
1 پست
عادوثمود
1 پست
مدین
1 پست
مردم
1 پست
ملتها
1 پست
آدمی
1 پست
سعی
1 پست
انفاق
1 پست
جوانمردی
1 پست
نیکوکاری
1 پست
تنهائی
1 پست
زیبائی
1 پست
تک_درخت
1 پست
کار
1 پست
یادگاری
1 پست
عمر
2 پست
انتقاد
1 پست
بحرین
1 پست
شکنجه
1 پست
صبر
1 پست
داداش
1 پست
ابتکار
1 پست
حگمت
1 پست
دریا
1 پست
غروب
2 پست
خلقت
1 پست
عظمت
1 پست
شیعیان
1 پست
فاطمه
1 پست
مسلمانها
1 پست
چشم
1 پست
عزیز
1 پست
آبی
1 پست
زیبا
1 پست
ای_کاش
1 پست
زیباست
1 پست
شکوفه
1 پست
ستایش
1 پست
پیر
1 پست
نخل
1 پست
ثمر
1 پست
حادثه
1 پست
باد
1 پست
یاد
1 پست
زیستن
1 پست
شرافت
1 پست
خداپرستی
1 پست
هفت_سین
1 پست
بهارسبز
1 پست
آفریننده
1 پست
دلبستگی
1 پست
مدینه
2 پست
اسرا
1 پست
داستان
1 پست
بیکاری
1 پست
افسردگی
1 پست
پژمردگی
1 پست
جده
1 پست
زمین
1 پست
آسمانها
1 پست
ریشه
1 پست
عاقبت
1 پست
خویش
1 پست
هدف
1 پست
حرف
1 پست
فکر
1 پست
خاطره
1 پست
شریعتی
2 پست
یزدی
1 پست
طالقانی
1 پست
دادگاه
1 پست
بازرگان
1 پست
بزرگان
1 پست
تنها
1 پست
کامل
1 پست
پل
1 پست
دشمن
1 پست
فرار
1 پست
پول
1 پست
عاقل
2 پست
نادان
1 پست
نخمها
1 پست
کوشش
1 پست
بردباری
1 پست
اهن
1 پست
تملق
1 پست
دنیا
2 پست
توانگر
1 پست
شادی
2 پست
شمع
1 پست
خاک
1 پست
فراق
1 پست
اشگ
1 پست
عبادت
1 پست
تلاش
1 پست
اختلاف
1 پست
سخن_چین
1 پست
نمام
1 پست
تاریخ
1 پست
انتخاب
1 پست
شهادت
1 پست
حق
1 پست
حلال
1 پست
حرام
1 پست
مشورت
1 پست
نفرت
1 پست
خوبی
1 پست