زیانهای شکم پرستی ازمرحوم آقای ابوالقاسم حالت (قسمت دوم)

سفره سوراست چون دامی که شیطان لعین

پیش روی پرخوران می گسترد باآب وتاب

پرخوری غولی بودکزپادراندازت ترا

گرچه باشی برترازگرسیوزوافراسیاب

 

/ 0 نظر / 9 بازدید