دعاهای قرآنی

ای پروردگارمن به تو پناه میبرم- سوره فلق آیه 5-1

بنام خدای بخشنده وبخشایگربگوپناه میبرم به پروردگارسپیده دم(1)ازشرتمام آنچه آفریده است(2)وازشرهرموجودشرورهنگامیکه شبانه واردمیشود(3)وازشرآنهاکه باافسون درگره ها می دمندوهرتصمیمی راسست میکنند(4)وازشرهرحسودی هنگامی که حسد می ورزد(5)

/ 1 نظر / 7 بازدید
شهاب

جانم بازم که آپ کردی راستش این مطلبت رو دوست نداشتم اما خوشحال شدم که خبرم نکری