دعاهای قرآنی

دعابرای برادر

سوره اعراف آیه151

پروردگارامن وبرادرم رابیامرز،ومارادررحمت خود داخل فرما،وتومهربان ترین مهربانانی0

دعا برای فرزندگان ونوادگان

سوره صافات آیه100

پروردگاراپسرم ازخاندان من است ،ووعده تو (درموردنجات خاندانم)حق است وتوازحکم کنندگان برتری0

سوره ابراهیم آیه35

پروردگارااین شهر(مکه) راشهرامن قرارده ومن وفرزندانم راازپرستش بتهادورنگهدار

سوره بقره آیه 38

پروردگاراماراتسلیم فرمان خود قرارده وازدودمان ما،امتی که تسلیم فرمانت باشند0

سوره ابراهیم آیه37

پروردگارامن بعضی ازفرزندانم رادرسرزمین بی آب وعلفی،درکنارخانه ای که حرم توست،ساکن ساختم تانمازرابپادارند،تودلهای گروهی ازمردم رامتوجه آنها ساز،وازثمرات به آنها روزی ده،شاید آنها شکرترا به جای آورند

/ 1 نظر / 10 بازدید
میر سبحان

سلام حاجی بابا .مطالب وبلاگتون خیلی جالب بود.من از اینکه پدر بزرگ خوبی مثل شما دارم بسیار خوشحالم وبه شما افتخار می کنم.