ملت تبریز

ملت تبریزخدا یارتان                     ریشه ظالم زشما کنده شد   

دست خدائی کمک کارتان            نام شما باقی وپاینده شد

نام شمادرهمه بحروبر                 دین محمد زشما زنده شد

گشت به مردی وهنرمشتهر         احمد مختارنگهدارتان

درج نمودند به ارواح زر                 ملت تبریزخدایارتان

درهمه جا نقشه وآثارتان

ملت تبریز خدا یارتان

/ 0 نظر / 6 بازدید