دعاهای قرآنی

هشتمین قسمت پیشوای متقین شویم0

سوره فرقان آیه 74

ومارابرای پرهیزکاران پیشواگردان

سوره ابراهیم آیه 40

پروردگارامرابرپاکننده نمازقرارده وفرزندانم را(نیزچنین فرما)

 

/ 0 نظر / 7 بازدید