و دعاهای قرآنی

سوره اسراءآیه80

پروردگارامرادرهرکار باصداقت واردکن وباصداقت خارج سازوازسوی خود حجتی یاری کننده

برایم قرارده0

پیروزی برکافران-سوره قمرآیه10

من مغلوب این قوم طغیانگرشده ام انتقام مراازآنهابگیر

سوره مومنون آیه26

پروردگارامرادرمقابل تکذیب های آنهایاری کن

سوره عنکبوت آیه30

پروردگارامرادرمقابل این قوم تبهکاریاری فرما

سوره آل عمران آیه147

ومارابرجمعیت کافران پیروزگردان

سوره بقره آیه 286

تومولاوسرپرست مائی پس مارابرجمعیت کافران پیروزگردان

 

/ 1 نظر / 8 بازدید

سلام.وب بسیار عالی دارید.اگه به وب ماهم بیایید و نظرهم بدید مممنون میشم.http://resanehmajazi.persianblog.ir/