# اسحق

دعاهای قرآنی

تفویض سوره غافرآیه 44 من کارخودرابه خدا واگذارمیکنم که خداوند نسبت به بندگانش بیناست حمد الهی سوره فاطر آیات 34-35                                                                                                                       حمد وستایش برای خداوندی ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 22 بازدید