# سعادت

سخن چینی وعیب جوئی

همزه- آیه1- وای برهرعیب جوی هرزه زبان حضرت محمد(ص)ازسخن چینی به پرهیزکه تخم کینه بیفشاندوتراازخداومردم دورکند0 حضرت علی(ع)کسیکه اطاعت سخن چینی کنددوست ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 15 بازدید