# مئومنان

دعاهای قرآنی

دعا برای همسر سوره فرقان آیه 74 پروردگاراازهمسران وفرزندانمان مایه روشنی چشم ماقرارده،ومارابرای پرهیزکاران پیشوا گردان دعا برای پدرومادر سوره نورآیه 28 پروردگارامن وپدرومادرم را ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 12 بازدید