# مادر

دعاهای قرآنی

دعا برای همسر سوره فرقان آیه 74 پروردگاراازهمسران وفرزندانمان مایه روشنی چشم ماقرارده،ومارابرای پرهیزکاران پیشوا گردان دعا برای پدرومادر سوره نورآیه 28 پروردگارامن وپدرومادرم را ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 12 بازدید

دعاهای قرآنی

توبه وطلب آمرزش سوره حشرآیه10 پروردگاراماوبرادرانمان راکه درایمان برما پیشی گرفتند بیامرز سوره احقاف ایه15 من به سوی توبازمیگردم وتوبه میکنم ومن ازمسلمانانم سوره مئومنون ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 10 بازدید