# نماز

دعاهای قرآنی

دعابرای برادر سوره اعراف آیه151 پروردگارامن وبرادرم رابیامرز،ومارادررحمت خود داخل فرما،وتومهربان ترین مهربانانی0 دعا برای فرزندگان ونوادگان سوره صافات آیه100 پروردگاراپسرم ازخاندان من است ،ووعده ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 10 بازدید